Dịch vụ làm visa 1 năm cho người nước ngoài trọn gói, Hiện nay visa Việt Nam 1 năm là loại visa có thời hạn dài nhất mà Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người nước ngoài đó đang làm việc và tạm trú cấp. thủ tục cấp visa 01 năm cho người nước ngoài gồm

1. Đối tượng nước ngoài được cấp visa 1 năm bao gồm.
- Nhà đầu tư nước ngoài;
- Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;
- Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;
- Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.
2. Cơ quan cấp Visa cho người nước ngoài.
Người nước ngoài tùy vào từng trường hợp có thể làm thủ tục xin visa Việt Nam tại một trong những cơ quan sau của Việt Nam;
- Cục quản lý xuất nhập cảnh
- Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;
3. Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp visa Việt Nam 1 năm
- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);
- Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;
- Giấy phép lao động (Đối với trường hợp là người lao động nước ngoài muốn xin visa có thời hạn từ 03 tháng trở lên; Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, trưởng văn phòng đại diện tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động)
- Mẫu đơn đề nghị xin cấp visa Việt Nam.
Lưu ý về đơn đề ghị cấp Visa Việt Nam:
Mẫu đơn này được xác nhận bởi công ty hoặc tổ chức tại Việt Nam nếu do tổ chức và công ty tại Việt Nam bảo lãnh.
Mẫu đơn này được xác nhận bởi công an xã, phường nếu việc xin visa đó là do cá nhân người Việt Nam bảo lãnh. (Xã hoặc phường người Việt Nam có hộ khẩu thường trú).
-  Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài ……)
 

Top