Mời quý khách lựa chọn dịch vụ muốn làm

Thủ tục bảo lãnh làm mới và gia hạn visa Việt Nam hiện nay đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tuy nhiên do chưa nắm rõ quy định về visa Việt Nam nên quá trình làm visa mới và gia hạn visa cho người nước ngoài còn khó khăn. Bạn có thể tự mình thực hiện thủ tục làm mới hoặc gia hạn visa hoặc ủy quyền cho dịch vụ DichuVISA thực hiện. DichuVISA sẽ thực hiện dịch vụ làm mới và gia hạn visa chuyên nghiệp và hiệu quả.  

Chúng tôi chuyên:
  • Tư vấn về các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc cấp Visa xuất nhập cảnh và tạm trú cho người nước ngoài.
  • Tư vấn Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài.
  • Tư vấn và trợ giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn visa tại Việt Nam.
  • Thực hiện đại diện thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài.
  • Giải trình các vấn đề có liên quan đến thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam yêu cầu.
Top