Dịch vụ ủy quyền chuyên xin visa Vanuatu trọn gói nhanh đi du lịch, công tác, thăm thân, kết hôn, báo chí, lao động, quá cảnh, hội nghị, hội thảo, tôn giáo, du học, làm việc, thuyền viên, visa ngắn và dài hạn 
Thủ tục xin visa lao động ở Vanuatu Thủ tục xin visa lao động ở Vanuatu

Visa lao động Va-nu-a-tu thường là visa dài hạn và khi được cấp loại visa này có những điều kiện và lưu ý riêng, quý khách cần chuẩn bị những thủ tục sau để xin visa Va-nu-a-tu thuận lợi

Top