Công dân Việt Nam xin visa Đông Timo tại cửa khẩu sân bay mà không cần xin visa trước, người nước ngoài tùy theo quốc tịch, nếu muốn ở dài hạn phải xin visa như visa lao động, công tác, kết hôn, làm việc, chuyên viên, học tập, tôn giáo, kỹ sư, nhân đạo, thuyền viên…để lưu trú dài hạn
 

Thủ tục xin visa lao động Đông Ti-mo Thủ tục xin visa lao động Đông Ti-mo

Visa lao động Đông Ti-mo thường là visa dài hạn và khi được cấp loại visa này có những điều kiện và lưu ý riêng, quý khách cần chuẩn bị những thủ tục sau để xin visa Đông Ti-mo thuận lợi

Top