Timor-Leste
Công dân Việt Nam xin visa Đông Timo tại cửa khẩu sân bay mà không cần xin visa trước, người nước ngoài tùy theo quốc tịch, nếu muốn ở dài hạn phải xin visa như visa lao động, công tác, kết hôn, làm việc, chuyên viên, học tập, tôn giáo, kỹ sư, nhân đạo, thuyền viên…để lưu trú dài hạn
 

Top