Thái Lan miễn visa cho công dân Việt Nam và ngược lại khi ở dưới 30 ngày, nếu ở nhiều hơn sẽ phải xin visa như lao động, du học, kết hôn, làm việc, công dân các quốc gia khác tùy theo sẽ phải xin visa 
Thủ tục xin visa lao động Thái Lan Thủ tục xin visa lao động Thái Lan

Toàn cầu hóa là bước tiến quan trọng của nhân loại, Người Việt Nam có thể đi lao động làm việc ở khắp năm châu nói chung và Thái Lan nói riêng, vậy thủ tục xin visa đến Thái Lan diện lao động làm việc cần chuẩn bị những gì?


Thủ tục visa công tác Thái Lan Thủ tục visa công tác Thái Lan

Với điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mức sống tăng cao, các doanh nhân, trí thức, hay những người kinh doanh thường xuyên phải đi công tác đến các quốc gia trên thế giới trong đó có Thailand vậy thủ tục để xin visa nhập cảnh vào Thailand như thế nào ?

Top