Đổi mới trong dịch vụ xin visa Somalia đi công tác, thăm thân, du lịch, kết hôn, làm việc, báo chí, lao động, quá cảnh, hội nghị, hội thảo, hội chợ, kinh doanh, tôn giáo, du học, thuyền viên, visa đi ngắn và dài hạn 
Thủ tục xin visa lao động ở Somalia Thủ tục xin visa lao động ở Somalia

Visa lao động Xô-ma-li thường là visa dài hạn và khi được cấp loại visa này có những điều kiện và lưu ý riêng, quý khách cần chuẩn bị những thủ tục sau để xin visa Xô-ma-li thuận lợi


Thủ tục visa công tác Xô-ma-li Thủ tục visa công tác Xô-ma-li

Để đi công tác đến Somalia trước tiên chúng ta cần phải xin visa, vậy thủ tục visa như thế nào ? cần chuẩn bị những gì để xin visa được thuận lợi đạt được kết quả cao nhất ?

Top