Singapore miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam và có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác. Ở trên 30 ngày phải xin visa, công dân quốc tịch nước ngoài tùy theo quốc gia phải xin visa 
Thủ tục xin visa lao động ở Singapore Thủ tục xin visa lao động ở Singapore

Toàn cầu hóa là bước tiến quan trọng của nhân loại, Người Việt Nam có thể đi lao động làm việc ở khắp năm châu nói chung và Xinh-ga-po nói riêng, vậy thủ tục xin visa đến Xinh-ga-po diện lao động làm việc cần chuẩn bị những gì?


Thủ tục visa công tác Xinh-ga-po Thủ tục visa công tác Xinh-ga-po

Thủ tục xin visa Singapore diện công tác cần chuẩn bị những gì ? điều kiện để xin visa như thế nào ? xin visa ở đâu ?

Top