SingaporeSingapore miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam và có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác. Ở trên 30 ngày phải xin visa, công dân quốc tịch nước ngoài tùy theo quốc gia phải xin visa

Top