Đổi mới trong dịch vụ xin visa Sao Tome and Principe đi công tác, thăm thân, du lịch, kết hôn, làm việc, báo chí, lao động, quá cảnh, hội nghị, hội thảo, hội chợ, kinh doanh, tôn giáo, du học, thuyền viên, visa đi ngắn và dài hạn 
Thủ tục xin visa lao động ở Sao Tome and Principe Thủ tục xin visa lao động ở Sao Tome and Principe

Visa lao động Xao-tô-mê và Prin-xi-pê thường là visa dài hạn và khi được cấp loại visa này có những điều kiện và lưu ý riêng, quý khách cần chuẩn bị những thủ tục sau để xin visa Xao-tô-mê và Prin-xi-pê thuận lợi


Thủ tục visa công tác Xao-tô-mê và Prin-xi-pê Thủ tục visa công tác Xao-tô-mê và Prin-xi-pê

Với điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mức sống tăng cao, các doanh nhân, trí thức, hay những người kinh doanh thường xuyên phải đi công tác đến các quốc gia trên thế giới trong đó có Sao Tome and Principe vậy thủ tục để xin visa nhập cảnh vào Sao Tome and Principe như thế nào ?

Top