Dịch vụ ủy quyền chuyên xin visa Namibia trọn gói nhanh đi du lịch, công tác, thăm thân, kết hôn, báo chí, lao động, quá cảnh, hội nghị, hội thảo, tôn giáo, du học, làm việc, thuyền viên, visa ngắn và dài hạn 
Thủ tục xin visa lao động ở Namibia Thủ tục xin visa lao động ở Namibia

Thủ tục xin visa đi lao động làm việc ở Na-mi-bi-a hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì? Điều kiện để xin visa lao động? ai cấp visa lao động? lưu ý gì khi xin visa lao động, làm việc


Thủ tục visa công tác Na-mi-bi-a Thủ tục visa công tác Na-mi-bi-a

Để đi công tác đến Namibia trước tiên chúng ta cần phải xin visa, vậy thủ tục visa như thế nào ? cần chuẩn bị những gì để xin visa được thuận lợi đạt được kết quả cao nhất ?

Top