MyanmarMyanmar miễn visa cho công dân Việt Nam khi ở dưới Myanmar ngày, nếu ở nhiều hơn sẽ phải xin visa như lao động, du học, kết hôn, làm việc, công dân các quốc gia khác tùy theo sẽ phải xin visa

Top