Xin trọn gói visa Mông Cổ công tác, du lịch, thăm thân nhân, du học, lao động, kết hôn, tôn giáo, quá cảnh, thuyền viên, hội chợ, hội nghị, hội thảo, soạn hồ sơ đầy đủ, điền đơn, đặt lịch hẹn và hướng dẫn phỏng vấn, đi ngắn hạn và dài hạn 
Thủ tục xin visa lao động ở Mông Cổ Thủ tục xin visa lao động ở Mông Cổ

Toàn cầu hóa là bước tiến quan trọng của nhân loại, Người Việt Nam có thể đi lao động làm việc ở khắp năm châu nói chung và Mông Cổ nói riêng, vậy thủ tục xin visa đến Mông Cổ diện lao động làm việc cần chuẩn bị những gì?

Top