Xin visa Cape Verde cần chuẩn bị hồ sơ ra sao ? thủ tục gồm những gì ? xin visa ở đâu ? mẫu tờ khai và điền đơn như thế nào?  thời gian làm visa mất bao lâu ? lệ phí ? cần lưu ý những gì ? có dịch vụ xin visa trọn gói và làm nhanh khẩn không ? 
Thủ tục xin visa lao động ở Cape Verde Thủ tục xin visa lao động ở Cape Verde

Toàn cầu hóa là bước tiến quan trọng của nhân loại, Người Việt Nam có thể đi lao động làm việc ở khắp năm châu nói chung và Cộng hoà Cáp-ve nói riêng, vậy thủ tục xin visa đến Cộng hoà Cáp-ve diện lao động làm việc cần chuẩn bị những gì?


Thủ tục visa công tác Cộng hoà Cáp-ve Thủ tục visa công tác Cộng hoà Cáp-ve

Với điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mức sống tăng cao, các doanh nhân, trí thức, hay những người kinh doanh thường xuyên phải đi công tác đến các quốc gia trên thế giới trong đó có Cape Verde vậy thủ tục để xin visa nhập cảnh vào Cape Verde như thế nào ?

Top