Người Việt Nam được Miễn visa Campuchia 30 ngày ko phải xin visa, người nước ngoài tùy theo quốc tịch, nếu muốn ở dài hạn phải xin visa như visa lao động, công tác, kết hôn, làm việc, chuyên viên, học tập, tôn giáo, kỹ sư, nhân đạo, thuyền viên…để lưu trú dài hạn 
Thủ tục xin visa lao động ở Cambodia Thủ tục xin visa lao động ở Cambodia

Toàn cầu hóa là bước tiến quan trọng của nhân loại, Người Việt Nam có thể đi lao động làm việc ở khắp năm châu nói chung và Căm-pu-chia nói riêng, vậy thủ tục xin visa đến Căm-pu-chia diện lao động làm việc cần chuẩn bị những gì?


Thủ tục visa công tác Căm-pu-chia Thủ tục visa công tác Căm-pu-chia

Để đi công tác đến Cambodia trước tiên chúng ta cần phải xin visa, vậy thủ tục visa như thế nào ? cần chuẩn bị những gì để xin visa được thuận lợi đạt được kết quả cao nhất ?


Thủ tục visa du lịch Căm-pu-chia Thủ tục visa du lịch Căm-pu-chia

Với điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mức sống tăng cao, người dân có điều kiện đi du lịch khám các quốc gia, tìm hiểu văn hóa lịch sử đời sống kinh tế của dân cư các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Top