Dịch vụ ủy quyền chuyên xin visa Burundi trọn gói nhanh đi du lịch, công tác, thăm thân, kết hôn, báo chí, lao động, quá cảnh, hội nghị, hội thảo, tôn giáo, du học, làm việc, thuyền viên, visa ngắn và dài hạn 
Thủ tục xin visa lao động ở Burundi Thủ tục xin visa lao động ở Burundi

Visa lao động Bu-run-đi thường là visa dài hạn và khi được cấp loại visa này có những điều kiện và lưu ý riêng, quý khách cần chuẩn bị những thủ tục sau để xin visa Bu-run-đi thuận lợi


Thủ tục visa công tác Bu-run-đi Thủ tục visa công tác Bu-run-đi

Để đi công tác đến Burundi trước tiên chúng ta cần phải xin visa, vậy thủ tục visa như thế nào ? cần chuẩn bị những gì để xin visa được thuận lợi đạt được kết quả cao nhất ?

Top