Xin visa đi Belize công tác, du lịch, thăm thân nhân, kết hôn, đoàn tụ, du học, và các mục đích khác như thế nào? Xin ở đâu? Lệ phí bao nhiêu… 
Thủ tục xin visa đi Belize mới Thủ tục xin visa đi Belize mới

Belize là một quốc gia ở Trung Mỹ. Belize phía bắc giáp México, tây và nam giáp Guatemala, đông là Vịnh Honduras, một nhánh của biển Caribe. Belize là nước duy nhất ở Trung Mỹ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức. Belize lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 4 tháng 4 1995.


Thủ tục xin visa lao động ở Belize Thủ tục xin visa lao động ở Belize

Visa lao động Be-li-zơ thường là visa dài hạn và khi được cấp loại visa này có những điều kiện và lưu ý riêng, quý khách cần chuẩn bị những thủ tục sau để xin visa Be-li-zơ thuận lợi


Thủ tục visa công tác Be-li-zơ Thủ tục visa công tác Be-li-zơ

Với điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mức sống tăng cao, các doanh nhân, trí thức, hay những người kinh doanh thường xuyên phải đi công tác đến các quốc gia trên thế giới trong đó có Belize vậy thủ tục để xin visa nhập cảnh vào Belize như thế nào ?

Top