Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card viết tắt ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia Chương trình.

Đặc điểm của thẻ Apec !
  • Người mang thẻ  ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó.
  • Người mang thẻ Apec sẽ được đi lại 19 quốc gia sau mà không cần thẻ Visa bao gồm: Úc, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Mexico, Nga và Việt Nam

Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Thái Nguyên nhanh Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Thái Nguyên nhanh

Dịch vụ xin cấp thẻ APEC nhanh tại Thái Nguyên, giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, xét duyệt theo quy trình nhanh nhất, tránh bị từ chối với các lý do không đáng có


Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Thái Nguyên Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Thái Nguyên

Thủ tục xin cấp thẻ APEC (ABTC) tại Thái Nguyên bao gồm những giấy tờ gì? Chuẩn bị hồ sơ ra sao? Thời gian cấp thẻ? Ai là người được cấp thẻ? Thẻ có giá trị bao lâu? Lệ phí xin cấp thẻ?


Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Thừa Thiên - Huế nhanh Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Thừa Thiên - Huế nhanh

Dịch vụ xin cấp thẻ APEC nhanh tại Thừa Thiên - Huế, giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, xét duyệt theo quy trình nhanh nhất, tránh bị từ chối với các lý do không đáng có


Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Thừa Thiên - Huế Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Thừa Thiên - Huế

Thủ tục xin cấp thẻ APEC (ABTC) tại Thừa Thiên - Huế bao gồm những giấy tờ gì? Chuẩn bị hồ sơ ra sao? Thời gian cấp thẻ? Ai là người được cấp thẻ? Thẻ có giá trị bao lâu? Lệ phí xin cấp thẻ?


Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Tiền Giang nhanh Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Tiền Giang nhanh

Dịch vụ xin cấp thẻ APEC nhanh tại Tiền Giang, giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, xét duyệt theo quy trình nhanh nhất, tránh bị từ chối với các lý do không đáng có


Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Tiền Giang Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Tiền Giang

Thủ tục xin cấp thẻ APEC (ABTC) tại Tiền Giang bao gồm những giấy tờ gì? Chuẩn bị hồ sơ ra sao? Thời gian cấp thẻ? Ai là người được cấp thẻ? Thẻ có giá trị bao lâu? Lệ phí xin cấp thẻ?


Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Trà Vinh nhanh Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Trà Vinh nhanh

Dịch vụ xin cấp thẻ APEC nhanh tại Trà Vinh, giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, xét duyệt theo quy trình nhanh nhất, tránh bị từ chối với các lý do không đáng có


Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Trà Vinh Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Trà Vinh

Thủ tục xin cấp thẻ APEC (ABTC) tại Trà Vinh bao gồm những giấy tờ gì? Chuẩn bị hồ sơ ra sao? Thời gian cấp thẻ? Ai là người được cấp thẻ? Thẻ có giá trị bao lâu? Lệ phí xin cấp thẻ?


Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Tuyên Quang nhanh Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Tuyên Quang nhanh

Dịch vụ xin cấp thẻ APEC nhanh tại Tuyên Quang, giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, xét duyệt theo quy trình nhanh nhất, tránh bị từ chối với các lý do không đáng có


Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Tuyên Quang Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Tuyên Quang

Thủ tục xin cấp thẻ APEC (ABTC) tại Tuyên Quang bao gồm những giấy tờ gì? Chuẩn bị hồ sơ ra sao? Thời gian cấp thẻ? Ai là người được cấp thẻ? Thẻ có giá trị bao lâu? Lệ phí xin cấp thẻ?


Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Tây Ninh nhanh Dịch vụ xin cấp thẻ APEC tại Tây Ninh nhanh

Dịch vụ xin cấp thẻ APEC nhanh tại Tây Ninh, giúp quý khách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, xét duyệt theo quy trình nhanh nhất, tránh bị từ chối với các lý do không đáng có


Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Tây Ninh Thủ tục xin cấp thẻ APEC tại Tây Ninh

Thủ tục xin cấp thẻ APEC (ABTC) tại Tây Ninh bao gồm những giấy tờ gì? Chuẩn bị hồ sơ ra sao? Thời gian cấp thẻ? Ai là người được cấp thẻ? Thẻ có giá trị bao lâu? Lệ phí xin cấp thẻ?

Top