Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam dài hạn nhanh khẩn, trọn gói, công dân nước ngoài muốn ở Việt Nam nên xin thẻ tạm trú thay cho xin visa dài hạn, ngoài ra rất thuận tiện cho công việc

Top