Mời quý khách lựa chọn dịch vụ sứ quán cần làm

Sứ quán bao gồm Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán các quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới, thay mặt đảm nhiệm nhiều chức năng của một quốc gia, trong đó có dịch vụ lãnh sự về visa, thị thực, Dichvuvisa.Asia chỉ nhấn mạnh vào vai trò cấp visa, thị thực cho công dân
Top