Lãnh sự quán của các quốc gia đan xen có hầu hết ở các nước trên thế giới, quý khách có thể liên hệ với Lãnh Sự Quán, Tổng lãnh sự quán để xin visa, thực

Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Anh Quốc (UK) tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) thông tin về các vấn đề visa thị thực cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt nam


Lãnh sự quán Áo tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam Lãnh sự quán Áo tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam

Các thông tin về visa thị thực tại lãnh sự quán Áo tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) được cập nhật liên tục cho người Việt Nam và người nước ngoài muốn xin Thị Thực visa


Tổng lãnh sự quán Ba Lan tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam Tổng lãnh sự quán Ba Lan tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại TP HCM (Sài Gòn) là nơi tiếp nhận một số loại visa thị thực cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam tính từ Đà Nẵng trở vào


Lãnh sự quán vương quốc Bỉ tại TP Hồ Chí Minh Lãnh sự quán vương quốc Bỉ tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin về địa chỉ, thời gian làm việc, ngày nghỉ, website, điện thoại, Fanpage Facebook của lãnh sự quán vương quốc Bỉ tại TP HCM (sài Gòn) cho công dân Việt Nam và nước Ngoài muốn liên hệ làm các thủ tục lãnh sự


Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại TP HCM VN Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại TP HCM VN

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) thông tin về các vấn đề visa thị thực cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt nam, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, website, facebook, thời gian làm việc


Lãnh sự quán Hungary tại TP Hồ Chí Minh VN Lãnh sự quán Hungary tại TP Hồ Chí Minh VN

Lãnh sự quán Hungary tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) thông tin về các vấn đề visa thị thực cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt nam, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, website, facebook, thời gian làm việc


Lãnh sự quán Bulgaria tại TP Hồ Chí Minh VN Lãnh sự quán Bulgaria tại TP Hồ Chí Minh VN

Các thông tin về visa thị thực tại lãnh sự quán Bulgaria tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) được cập nhật liên tục cho người Việt Nam và người nước ngoài muốn xin Thị Thực visa, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, website, facebook, thời gian làm việc


Lãnh sự quán cộng hòa Séc tại TP Hồ Chí Minh VN Lãnh sự quán cộng hòa Séc tại TP Hồ Chí Minh VN

Lãnh sự quán cộng hòa Séc (Czech) tại TP HCM (Sài Gòn) là nơi tiếp nhận một số loại visa thị thực cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, thời gian làm việc, địa chỉ, số điện thoại liên hệ...


Lãnh sự quán Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh VN Lãnh sự quán Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh VN

Thông tin về địa chỉ, thời gian làm việc, ngày nghỉ, website, điện thoại, Fanpage Facebook của lãnh sự quán Hà Lan tại TP HCM (sài Gòn) cho công dân Việt Nam và nước Ngoài muốn liên hệ làm các thủ tục lãnh sự


Lãnh sự quán Hy Lạp tại TP Hồ Chí Minh VN Lãnh sự quán Hy Lạp tại TP Hồ Chí Minh VN

Lãnh sự quán Hy Lạp tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) thông tin về các vấn đề visa thị thực cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt nam, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, website, facebook, thời gian làm việc


Lãnh sự quán Ireland tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam Lãnh sự quán Ireland tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam

Các thông tin về visa thị thực tại lãnh sự quán Ireland tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) được cập nhật liên tục cho người Việt Nam và người nước ngoài muốn xin Thị Thực visa, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, website, facebook, thời gian làm việc


Lãnh sự quán Italia tại TP Hồ Chí Minh VN Lãnh sự quán Italia tại TP Hồ Chí Minh VN

Lãnh sự quán Ý tại TP HCM (Sài Gòn) là nơi tiếp nhận một số loại visa thị thực cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, thời gian làm việc, địa chỉ, số điện thoại liên hệ...

Top