Đại Sứ QuánThông tin cập nhật liên tục từ các Đại Sứ quán của 205 quốc gia, các đại sứ quán ở Việt Nam và thế giới, các công tác ngoại giao thúc đẩy kinh tế, công tác lãnh sự, dịch vụ visa thị thực

Đại sứ quán Aruba tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Aruba tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Aruba tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Bonaire tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Bonaire tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Bonaire ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Curacao tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Curacao tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Curacao tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Saint-Martin tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Saint-Martin tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Saint-Martin tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Sint Maarten tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Sint Maarten tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Sint Maarten ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Úc tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Úc tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Úc tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán New Zealand ở Hà Nội


Đại sứ quán American Samoa tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán American Samoa tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán American Samoa ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Ashmore and Cartier tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Ashmore and Cartier tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Ashmore and Cartier tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Baker Island tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Baker Island tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán đảo Baker ở Hà Nội


Đại sứ quán Cook Islands tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Cook Islands tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Cook Islands ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Fiji tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Fiji tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Fiji ở Hà Nội Việt nam

Top