Đại Sứ QuánThông tin cập nhật liên tục từ các Đại Sứ quán của 205 quốc gia, các đại sứ quán ở Việt Nam và thế giới, các công tác ngoại giao thúc đẩy kinh tế, công tác lãnh sự, dịch vụ visa thị thực

Đại sứ quán Guadeloupe tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Guadeloupe tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Guadeloupe ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Martinique tại Hà nội Việt Nam Đại sứ quán Martinique tại Hà nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Martinique ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Saint Lucia tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Saint Lucia tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Saint Lucia ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Guyana tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Guyana tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Guyana tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Suriname tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Suriname tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Suriname ở Hà Nội Vn


Đại sứ quán Uruguay tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Uruguay tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Uruguay tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán French Guiana tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán French Guiana tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Guyana thuộc Pháp ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Bolivia tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Bolivia tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Bolivia tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Paraguay tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Paraguay tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Paraguay tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán  Ecuador tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Ecuador tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Ecuador ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Falkland Islands tại Hà nội Việt Nam Đại sứ quán Falkland Islands tại Hà nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Falkland Islands ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán South Georgia and the South Sandwich Islands tại Hà Nội VN Đại sứ quán South Georgia and the South Sandwich Islands tại Hà Nội VN

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán South Georgia and the South Sandwich Islands ở Hà Nội

Top