Đại Sứ QuánThông tin cập nhật liên tục từ các Đại Sứ quán của 205 quốc gia, các đại sứ quán ở Việt Nam và thế giới, các công tác ngoại giao thúc đẩy kinh tế, công tác lãnh sự, dịch vụ visa thị thực

Đại sứ quán Haiti tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Haiti tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Haiti ở Hà Nội Việt nam


Đại sứ quán Anguilla tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Anguilla tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Anguilla ở Hà Nội VN


Đại sứ quán Jamaica tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Jamaica tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Jamaica ở Hà Nội VN


Đại sứ quán cộng hòa Dominica tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán cộng hòa Dominica tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Dominica Republic ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Saint Kitts and Nevis tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Saint Kitts and Nevis tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Saint Kitts and Nevis tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Dominica tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Dominica tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Dominica tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Puerto Rico tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Puerto Rico tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Puerto Rico tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Grenada tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Grenada tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Grenada ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Antigua and Barbuda tại Hà nội Việt Nam Đại sứ quán Antigua and Barbuda tại Hà nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Trinidad and Tobago tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Trinidad and Tobago tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Trinidad and Tobago ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Barbados tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Barbados tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Barbados tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán ​Saint Vincent and the Grenadines tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán ​Saint Vincent and the Grenadines tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Saint Vincent and the Grenadines tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây

Top