Đại Sứ QuánThông tin cập nhật liên tục từ các Đại Sứ quán của 205 quốc gia, các đại sứ quán ở Việt Nam và thế giới, các công tác ngoại giao thúc đẩy kinh tế, công tác lãnh sự, dịch vụ visa thị thực

Đại sứ quán Saint-Pierre and Miquelon tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Saint-Pierre and Miquelon tại Hà Nội Việt Nam

Vùng lãnh thổ cộng đồng Saint-Pierre và Miquelon là một quần đảo nhỏ - trong đó đảo chính Saint Pierre và Miquelon, nằm ở ngoài khơi phía Đông Canada gần Newfoundland


Đại sứ quán Bermuda tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Bermuda tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Bermuda ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Belize tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Belize tại Hà Nội Việt Nam

Belize, trước đây là Honduras thuộc Anh, là một quốc gia ở Trung Mỹ. Belize phía bắc giáp México, tây và nam giáp Guatemala, đông là Vịnh Honduras, một nhánh của biển Caribe. Belize là nước duy nhất ở Trung Mỹ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức


Đại sứ quán Guatemala tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Guatemala tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Guatemala tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán El Salvador tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán El Salvador tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán El Salvador ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Costa Rica tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Costa Rica tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Costa Rica tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Nicaragua tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Nicaragua tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Nicaragua ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Saint-Barthelemy tại Hà Nội Việt nam Đại sứ quán Saint-Barthelemy tại Hà Nội Việt nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Saint-Barthelemy ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Cayman Islands tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Cayman Islands tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Cayman Islands ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Turks and Caicos tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Turks and Caicos tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Turks and Caicos tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Virgin thuộc Mỹ tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Virgin thuộc Mỹ tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Virgin thuộc Mỹ tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Virgin thuộc Anh tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Virgin thuộc Anh tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Virgin thuộc Anh tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây

Top