Đại Sứ QuánThông tin cập nhật liên tục từ các Đại Sứ quán của 205 quốc gia, các đại sứ quán ở Việt Nam và thế giới, các công tác ngoại giao thúc đẩy kinh tế, công tác lãnh sự, dịch vụ visa thị thực

Đại sứ quán Serbia tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Serbia tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Serbia tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Svalbard and Jan Mayen tại Hà Nội Việt nam Đại sứ quán Svalbard and Jan Mayen tại Hà Nội Việt nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Svalbard and Jan Mayen ở Hà Nội Việt nam


Đại sứ quán Kosovo tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Kosovo tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Kosovo ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Transnistria tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Transnistria tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Transnistria ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Vatican tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Vatican tại Hà Nội Việt Nam

Đại sứ quán Vatican tại Hà Nội Việt Nam - quý khách cần liên hệ Đại Sứ Quán về lĩnh vực visa, hộ chiếu, hoặc các vấn đề liên quan xin tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây


Đại sứ quán Guernsey tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Guernsey tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Guernsey ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Georgia tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Georgia tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Georgia ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán cộng hòa Síp tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán cộng hòa Síp tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Síp (Cyprus) ở Hà Nội


Đại sứ quán Yugoslavia tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Yugoslavia tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Yugoslavia ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Slovenia tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Slovenia tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Slovenia ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Argentina ở Hà Nội Việt Nam


Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Brazil ở Hà Nội Việt nam

Top