Đại Sứ QuánThông tin cập nhật liên tục từ các Đại Sứ quán của 205 quốc gia, các đại sứ quán ở Việt Nam và thế giới, các công tác ngoại giao thúc đẩy kinh tế, công tác lãnh sự, dịch vụ visa thị thực

Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Bulgaria ở Hà Nội


Đại sứ quán cộng hòa Séc tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán cộng hòa Séc tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán cộng hòa Séc ở Hà Nội


Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Hà Lan ở Hà Nội


Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Hungary ở Hà Nội


Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Hy Lạp ở Hà Nội


Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Ireland ở Hà Nội


Đại sứ quán Ý tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Ý tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Ý (Italia) ở Hà Nội


Đại sứ quán Nauy tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Nauy tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là thông tin chi tiết địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Nauy (Norway) ở Hà Nội


Đại sứ quán Nga tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Nga tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Nga ở Hà Nội


Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) ở Hà Nội


Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội Việt Nam

Thông tin địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán Pháp (France) ở Hà Nội


Đại sứ quán Romania tại Hà Nội Việt Nam Đại sứ quán Romania tại Hà Nội Việt Nam

Dưới đây là địa chỉ, số điện thoại, giờ đóng mở cửa, ngày nghỉ lễ tết, website, fanpage, Email, thông tin xin visa cho công dân Việt Nam và các dịch vụ lãnh sự khác tại Đại Sứ Quán ROmania (Rumania) ở Hà Nội

Top